preloader
תיקון רובוטים

תיקון רובוטים

תיקון רובוטים – אילבור רובוטיקה תיקון רובוטים תעשיתיים זו ההתמחות של חברת אילבור רובוטיקה. המהנדסים שלנו מתקנים רובוטים תעשייתיים ורובוטים קולבורטיביים כחלק מתהליך השיפוץ היסודי של הרובוטים. כל רכיב ברובוטים המשופצים שלנו עובר דוח בדיקה מקיף מלא. אם חלק כלשהו אינו תקין, אנו מתקנים או מחליפים אותו.  תיקון חלקי רובוט [...]

Read More
X